Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Grupa Modlitewna Kontakt  E-mail
 
Grupa Modlitewna


Ambicją naszej wspólnoty parafialnej powinno być wznoszenie się na coraz wyższy poziom życia religijnego. Naszą parafie stać na to, by nie ograniczała się tylko do minimum pobożności, lecz przeciwnie, by w miarę możliwości wykorzystywała wszystkie środki jakimi dysponuje tradycja katolicka, by wierzących prowadzić skutecznie do zażyłości i przyjaźni z Bogiem. W latach osiemdziesiątych, w naszej Ojczyźnie zaistniała pilna potrzeba intensywnej modlitwy w intencji ojczyzny i Narodu. Bezsilność wobec represji ideowych, a potem stanu wojennego, spowodowały, że nie pozostało nam nic, jak tylko modlitwa o podtrzymanie ducha Narodu. Podczas zmian tajemnic Różańcowych, Ks. Proboszcz wygłosił gorący apel do Członków Żywych Róż o gorliwą modlitwę w intencji Ojca Świętego, Kościoła w Polsce i całego Narodu. Zapowiedział, że będą odprawiane Msze św. w intencji Ojczyzny. W czasie tych Mszy św. wygłaszał z właściwą sobie gorliwością płomienne kazania religijno - patriotyczne, na które gromadziły się tłumy ludzi z Tarnowa i okolic (nie tylko z naszej parafii). Trwało to około trzech lat. Potem w innych kościołach Tamowa, a zwłaszcza w Katedrze, zaczęto organizować podobne nabożeństwa. Z czasem zmniejszył się udział wiernych w tych nabożeństwach w kościele Św. Rodziny. Ale pobożne osoby chciały dalej się modlić i szukać pociechy w Bogu i Matce Najświętszej w mrocznym stanie wojennym. Po nabożeństwach wieczornych w kościele, zaczęto gromadzić się w sali Domu Katechetycznego by kontynuować modlitwy i śpiewać pieśni religijne. Tak powstała "Grupa Modlitewna" nad którą podjął opiekę ks. Antoni Stachura z polecenia Księdza Proboszcza. Spotkania odbywały się każdego tygodnia w środę po Nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Mszy św. wieczornej. Podczas każdego zebrania Grupy Modlitewnej na początku zawsze była modlitwa do Ducha Świętego, potem czytano wybrany fragment Pisma Świętego, po czym Ksiądz wygłaszał homilię na temat przeczytanego Słowa Bożego. Następowały wypowiedzi członków Grupy lub podawane były intencje modlitwy w aktualnych i konkretnych sprawach, wymiana różnych informacji i dalsze modlitwy, a zwłaszcza Koronka do Miłosierdzia Bożego. Taki program spotkań jest zachowany do naszych dni. Jest to właściwie katecheza dla dorosłych oraz formacja religijna.

Grupa Modlitewna dzisiaj podejmuje modlitwy w aktualnych intencjach: np. za Ojca Świętego, za Ojczyznę, za Naród Polski, ale przede wszystkim w intencjach parafialnych: za Kapłanów.O powołania Kapłańskie i Zakonne; w intencji -Dzieci Pierwszokomunijnych, Bierzmowanych; w intencji Pielgrzymów na Jasna Górę czy pielgrzymujących do innych miejsc; zawsze też w intencji Zmarłych Kapłanów i Parafian. W dalszym ciągu spotkania Grupy Modlitewnej odbywają się w środy, bierze w nich udział 30 do 50 osób. Spośród tych osób powstało Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ i Apostolat Maryjny, a także Rodzina Radia Maryja i Apostolstwo Dobrej Śmierci. Poszczególne osoby pracują w działalności parafialnego wydziału charytatywnego. Grupa Modlitewna nie prowadzi spisu imiennego uczestników ani nie sprawdza obecności na spotkaniach, polega na całkowitej dobrowolności i gorliwości swoich uczestników.