Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Róże Różańcowe Kontakt  E-mail
 
Róże Różańcowe


rozaninec1.jpg"Zdrowaś Maryjo" najważniejsza modlitwa w różańcu, wyrosła z Ewangelii. Złożyły się na nią słowa anioła Gabriela: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą" (Łk 1,28) i słowa św.Elżbiety: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona" (Łk 1,42). We wczesnym chrześcijaństwie często ją powtarzano. W XIII w. dodano imię "Jezus", z którym Maryja związana była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w. dołączono prośbę: "Święta Maryjo, Matko Boża..." Do wielokrotnego powtarzania "Ojcze nasz" i "Zdrowaś...", w ciągu średniowiecza dołączano rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W XIV w. synody dodały "Wierzę w Boga". Te trzy modlitwy, traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm. Długi i złożony proces kształtowania się modlitwy różańcowej, otrzymał swój dzisiejszy kształt na początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze. Tam w każdym "Zdrowaś" po "Jezus" dołączano zdanie zawierające tajemnicę z życia Jezusa i Maryi. Podzielono też różaniec na dziesiątki, złożone z "Ojcze nasz" i 10 "Zdrowaś" z tajemnicami. Liczba tajemnic opartych na Piśmie św. doszła do 150. Pod koniec XIV w. Dominikanie zredukowali ilość rozważanych tajemnic do 15, dzieląc je na trzy części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI w. różaniec poprzedzano wyznaniem wiary i po każdej dziesiątce dodano "Chwała Ojcu..." Po wyznaniu wiary dodano "Ojcze nasz" oraz 3 "Zdrowaś" na uproszenie cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości. W tej formie różaniec zatwierdził papież św. Pius V (+ 1572). "Stowarzyszenie Żywego Różańca" założyła Paulina M. Jaricot w 1826 r. w Lyonie. Składa się ono z 15-osobowych grup, zwanych "różami". Na czele stoi zelator. Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832 r. Opiekę nad nim Pius IX w 1877 r. powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów. Celem Żywego Różańca jest propagowanie kultu Jezusa i Maryi, umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich.

Obecnie w naszej parafii istnieje 6 róż męskich i 20 róż żeńskich, w sumie 390 osób.
Zmiany tajemnic odbywają się raz w miesiącu, zawsze w I środę miesiąca o 17.30.

W miesięcznej modlitwie polecamy wspólnie jedna intencję związaną z życiem Kościoła Powszechnego lub Parafii. Od ponad roku członkowie co miesiąc składają dobrowolne ofiary przeznaczone na pomoc ubogim w wykupywaniu lekarstw.

Duchowym Opiekunem jest Ksiądz Proboszcz Marian Oleksy.