Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Historia Kontakt  E-mail
 
Historia parafii


W połowie listopada 1903 biskup tarnowski ks. Dr Leon Wałęga przybył do Krakowa, zwracając się z prośbą do ówczesnego Wizytatora Zgromadzenia Misji ks. Józefa Kiedrowskiego, o Księży do pracy w Tarnowie. 1 lutego 1904 przybyło do Tarnowa dwóch księży: Stanisław Tyczkowski i Z.Truszkowski. Początkowo zamieszkali przy ulicy Bernardyńskiej, nabożeństwa odprawiano w kościółku N. M. Panny na Burku.ar_03_55.jpgJako miejsce usytuowania kościoła wybrano ulicę Krakowską. Grunt pod kościół i dom Księży Misjonarzy został ofiarowany przez księżnę Konstancję Sanguszkową z Gumnisk. Dzięki ofiarności Diecezji Tarnowskiej oraz Polaków z Ameryki i Prus rozpoczęto i ukończono budowę kościoła i Domu Zgromadzenia. Tytuł kościoła był życzeniem księżnej Sanguszkowej - fundatorki gruntów. Kościół został zbudowany w latach 1906 - 1908 wg projektu architekta Jana Sas - Zubrzyckiego. Świątynię konsekrował w dniu 4.X.1908 ks. Bp Leon Wałęga. Kościół był uszkodzony w roku 1944 w czasie działań wojennych, a następnie odremontowany. Jest to budowla neogotycka, trzynawowa z transeptem i kaplicami oraz masywem dwuwieżowym. Wyposażenie kościoła w większości neogotyckie wykonane w firmie F. Stuflerserra w Tyrolu. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna wykonana w roku 1934 , była odnawiana w roku 1955 przez J. Beresia. Witraże w transepcie wykonano wg projektu S. Matejki. W roku 1976 przystosowano prezbiterium do wymogów odnowionej liturgii. Do parafii św. Rodziny należy południowo - zachodnią część miasta Tarnowa.

Kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zbudowany 1904-1906 wg projektu arch. Jana Sas-Zubnyckiego pod kierunkiem budowniczego Augustyna Tarkowskiego.arch1_06.JPGPoświęcony 1.lX.1907r, konsekrowany 4.X.1908r przez bpa L.Wałęgę w 1944r uszkodzony w czasie działań wojennych, następnie odremontowany. Neogotycki, z cegły z użyciem kamienia, kryty dachówką i blachą. Trzynawowy, bazylikowy z transeptem i kaplicami oraz masywem dwuwieżowym. Prezbiterium węższe zamknięte trójbocznie, po jego bokach kaplica Matki Boskiej Różańcowej oraz zakrystia, zamknięte trójbocznie; w nawie głównej przęsło w skrzyżowaniu transeptu ośmioboczne, jego ramiona prostokątne, przy nich płytkie kaplice zamknięte trójbocznie oraz przedsionki; środkowe przęsła naw bocznych występujące nieco na zewnątrz trójbocznie. Wieże w przedłużeniu naw bocznych, po ich bokach kwadratowe wieżyczki schodowe.
Wnętrze sklepione: w większości krzyżowo, w ośmiobocznym przęśle nawy i kaplicy przy prezbiterium gwiaździsto, w ramionach transeptu sklepienia sześciopolowe, naśladujące tzw. 'piastowskie'arch1_10_s.jpgPoszczególne człony wnętrza wydzielone arkadami ostrołukowymi; ściany rozczłonkowane blendami, w nawie głównej arkadami w typie tryforiów. Okna ostrołukowe, z maswerkami w większości ceglanymi. Na zewnątrz korpus oszkarpowany. Fasada frontowa z dwiema wysokimi wieżami występującymi nieznacznie przed jej lico, podzielonymi gzymsami na kilka kondygnacji; wieże do wysokości ścian korpusu kwadratowe, wyżej ośmioboczne. W dolnej części fasady trzy portale ujęte w trójkątne występy ze sterczynami; środkowy w trójlistnej arkadzie z podwójnym wejściem, ponad którym Św. Rodzina adorowana przez aniołów, wykonana w ceramice przez Bolesława Książka wg projektu Anatola Drwala.Ponad portalem środkowym duże okno ostrołukowe wypełnione ceglanymi manswerkami; powyżej zdwojony szczyt: trójkątny i schodkowy.ar_03_38.jpgWieże w partiach ośmiobocznych z wysmukłymi oknami lub blendami ostrołukowymi, nakryte hełmami w kształcie iglic, flankowanych ośmioma wieżyczkami. Na korpusie dachy siodłowe, nad transeptem ośmiopolowy, przechodzący w wieloboczną wieżyczkę na sygnaturkę z latarnią o ozdobnej blacharce. Nad nawami bocznymi dachy pulpitowe, za wyjątkiem przęseł środkowych, nad którymi dachy namiotowe, ośmiopolowe. Wschodnie ramię transeptu połączone przewiązką z budynkiem klasztoru XX.Misjonarzy, wzniesionym 1906r; przewiązka otwarta w przyziemiu obszerną arkadą przejazdową. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna 1934, odnawiana i uzupełniana 1955r przez Jakuba Beresia. Wyposażenie wnętrza w większości jednolite, neogotyckie. Ołtarz główny 1907r, wykonany w firmie Ferdynanda Stuflesera w Tyrolu, w nim w polu środkowym rzeźba Św. Rodziny po bokach śś. Leona Papieża i Stanisława Bpa; w zwieńczeniu Św. Trójca w typie tzw. Tronu Łaski.

g_olt_12.jpg

boltarz_02_s.jpg
Ołtarze boczne:
1. w kaplicy, z rzeźbą Matki Boskiej i płaskorzeźbami Tajemnic Różańcowych;
2. z rzeźbą św. Józefa i płaskorzeźbami scen z jego życia;
3. z rzeźbami grupy Ukrzyżowania; partie rzeźbiarskie ołtarzy 1-3 wykonane 1907 w firmie F. Stuflesera:
4-5 w transepcie z rzeźbami N.P.Maryi i Serca Jezusa, wyk. Styczeń 1911;
6. w prawej nawie bocznej, z rzeźbą św. Wincentego, marmurowy 1913.
Chrzcielnica umieszczona w szafce ściennej,ponad którą płaskorzeźba Chrztu w Jordanie, neogotycka 1907, wyk. w firmie F. Stuilesera.
Stalle, ławy i konfesjonały neogotyckie 1909 - 1910. Organy 1911.
W oknach transeptu witraże figuralne proj. Stefana Matejki, wyk. 1907 w firmie Żeleńskiego w Krakowie.
Dwa krucyfiksy neogotyckie ok. 1910, z nich jeden w tęczy.
Rzeźba św. Tadeusza, rzeźbili Bogdana i Anatol Drwalowie.
Trzy dzwony odlane 1926.
Kapliczka przy ul. Krakowskiej. Zbud. 1. poł, XIX w. Murowana, otynkowana. Czworoboczna z półkolistą apsydą, Od frontu wejście flankowano Kolumienkami, powyżej szczycik trójkątny. Daszek namiotowy. Wewnątrz rzeźba Chrystusa u słupa, zapewne 1. pot. XIX w.

Proboszczowie parafii
1. Ks. Stanisław Tyczkowski ( budowniczy kościoła ) 1903 - 1917
2. Ks. Józef Gaworzeski 1917 - 1919
3. Ks. Jan Rossman 1919 - 1926
4. Ks. Franciszek Buchhrowski 1926 - 1934
5. Ks. Bronisław Szymański 1934 - 1939
6. Ks. Władysław Mierzejewski 1939 - 1946
7. Ks. Franciszek Matelski 1946 ( był kilka miesięcy )
8. Ks. Stanisław Kałężny 1946 - 1958
9. Ks. Stanisław Dymek 1958 - 1964
10. Ks. Jan Kasztelan 1964 - 1971
11. Ks. Józef Jachimczak 1971 - 1983
12. Ks. Edmund Karuk 1983 - 1992
13. Ks. Henryk Chojnacki 1992 - 1996
14. Ks. Jerzy Berdychowski 1996 - 2006
15. Ks. Zdzisław Góra 2006 - 2015
16. Ks. Marian Oleksy 2015 -

Powołania:
Z parafii pochodzi: 32 Księży, 18 Sióstr Zakonnych, 1 Brat Zakonny

Domy Sióstr Zakonnych na terenie parafii:
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo:
ul. Krakowska 41, tel. (014) 622 11 22
ul. Robotnicza 4, tel. (014) 621 39 95 prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt
Siostry Józefitki:
ul. Mościckiego 34, tel. (014) 622 11 32 - Dom Centralny
Siostry Służebniczki N. M. P.:
ul. Osiedle 8, tel. (014) 621 33 12
Siostry Urszulanki od Jezusa Konającego:
ul. Mościckiego 65, tel. (014) 621 13 01 prowadzą Dom Samotnej Matki
Siostry Franciszkanki od Cierpiących:
ul. Głowackiego 10-14/42, tel. (014) 621 69 34