Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Apostolat Maryjny Kontakt  E-mail
 
Apostolat Maryjny


marianki2.jpgApostolat Maryjny przy Parafii Świętej Rodziny w Tarnowie notuje swój początek od l stycznia 1994 r. Po Mszy św. o godz. 18.00 Ksiądz Teofil Hermann CM, Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego, w krótkich słowach scharakteryzował wspólnotę Apostolatu Maryjnego. Wspomniał kim jest Apostoł Maryjny i jaka jest jego tożsamość. Odpowiedź - Apostoł Maryjny to czciciel Matki Bożej, który czyni dobro drugiemu człowiekowi pod przewodnictwem Niepokalanej, posługuje się głównie Jej Cudownym Medalikiem. Ta służba przejawia się głównie w trosce o ludzi zaniedbanych moralnie, obojętnych, zagubionych pod względem religijnym, tak jak to określa Statut Apostolatu Maryjnego. Podał dziesięć rad dla Apostolatu Maryjnego. Po tym wprowadzeniu przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Apostolatu Maryjnego. Wpisało się 53 osoby. Od tej pory zaczęły się spotkania modlitewne raz w tygodniu, a każdego 27 dnia miesiąca po Mszy św. uroczyste spotkanie i omawianie bieżących spraw dotyczących Apostolatu Maryjnego.W dniu 27 stycznia 1994 roku Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego Ks. Teofil Hermann mianuje na Dyrektora Diecezjalnego Apostolatu Maryjnego P. Janinę Markowską, która wybrała trzy osoby do składu Rady diecezjalnej Apostolatu. Przewodniczącą Rady została P. Natalia Samborska, członkami zaś P. Henryka Mazgaj i P. Jan Kryczek. W dniu 27 kwietnia 1994 r. na Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste przyjęcie członków i złożenie przez każdego z nich uroczystego przyrzeczenia. Każdy z członków otrzymał legitymacje Apostolatu. W dniu 27 listopada 1994 r. /.organizowano wyjazd autokarem do Łodzi, na uroczystość 15 lecia działalności Apostolatu Maryjnego. Apostolat Maryjny /. Tarnowa i Świebodzina k/Tarnowa, brał również udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniu 22 lipca 1995 r.Od 11 - 18 września Apostolat Maryjny z Tarnowa i Świebodzina był włączony w Nieustającą Modlitwę Różańcową, którą objęte były Apostolaty Maryjne w całej Polsce od l marca do 27 listopada 1995 r. Drugim terminem ,,Nieustającej Modlitwy Różańcowej" dla naszego Apostolatu był dzień 27 września 1997 r. Apostołki Maryjne z naszej Parafii zaangażowane są w działalności charytatywnej, służą pomocą ludziom starszym nic wychodzącym z mieszkań. Polecają w swoich modlitwach rodzinę, krewnych, przyjaciół. Otaczają opieka dzieci z rodzin rozbitych. Odwiedzają chorych, osoby przeżywające smutek z powodu śmierci bliskiej osoby. Rozdają Cudowny Medalik młodzieży, by wizerunek Niepokalanej ustrzegł ich od niebezpieczeństw zagrażających w okresie dorastania. Rozdają Medalik starszym, a zwłaszcza tym, którzy zaniechali praktyk religijnych, którzy nie uczęszczają na Mszę św., nie przystępują do Sakramentów św., lękają się spowiedzi albo żyją z dala od Boga i Kościoła. Im należy koniecznie dać ten dar Niepokalanej. Niepokalana okaże swoją potęgę. Rozległe perspektywy działania roztaczają się przed Apostolatem Maryjnym, który stara się posługiwać różnymi środkami. Łaski, które płyną obficie z rąk Maryi, uzdrawiają ciało i duszę, ratują od wielu nieszczęść, powodują nawrócenie ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie.W dniach 17-18 października 1998 r. delegacja Apostolatu Maryjnego z Tarnowa w ilości 8 osób i Świebodzina 2 osoby brała udział w "Dniach Rekolekcyjnych" w Częstochowie. W dniach 20 - 22 sierpnia 1999 r. Moderator Diecezjalny brała udział w "Dniach Formacyjnych" w Domu Rekolekcyjnym w Kaniach k/Warszawy. W dniu 28 listopada 1999 r. w Tarnowie w kościele Księży Misjonarzy Apostolat Maryjny przeżył centralna uroczystość rocznicową ku czci NMP Niepokalanej od Cudownego Medalika. Na tę uroczystość przybył Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego Ks. prof. Teofil Hermann CM z Warszawy oraz grupy apostołów lub ich przedstawiciele z Warszawy, Kielc, Łodzi, Skarżyska Kamiennej. Skoczowa, Zebrzydowic, Żor, Szerokiej, Boguszowic, Wąchocka, Marcinkowa, Gaiki, Przemyśla, Płocka, Rzeszowa, Bydgoszczy, Włocławka, Świebodzina i Tamowa w ilości ponad 300 osób. Centralnym, najważniejszym momentem dnia była uroczysta Msza św.. którą celebrował w kościele Sw. Rodziny Ks. Bp Władysław Bobowski w asyście Ks. Dyrektora i przybyłych na uroczystości kapłanów - opiekunów Apostolatów Maryjnych i miejscowego Księdza Proboszcza. W roku 2000 Apostolat Maryjny weźmie udział w uroczystych obchodach jubileuszowych, w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do duchowej Stolicy Polski, do Królowej naszego Narodu, Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 21-22 lipca. W miesiącu maju 2000r. Apostolat Maryjny całego kraju weźmie udział w miesięcznej modlitwie różańcowej i litanijnej, abyśmy jako Apostołowie Maryjni mogli wyjść na przeciw potrzebom duchowym i materialnym całego kraju, niosąc wszędzie dobro, prawdę, poszanowanie Bożego Prawa oraz część i miłość względem Niepokalanej Matki Bożej. Apostolat Maryjny z Tamowa i Świebodzina ma wyznaczony dzień 26 maja na całodobową modlitwę w powyższych intencjach. (oprac. Janina Markowską)