Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Domowy Kościół Kontakt  E-mail
 
Domowy kościół


biblia2.jpg

Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży Założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem "Equipes Notre Dame" ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać "duchowością małżeńską". Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu polskiego.


W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje małżeństwa. Liczne małżeństwa, które od tego czasu zaangażowały się w Domowy Kościół zostały pociągnięte przez cele takie jak:
-dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża
- pojęcie rodziny jako Kościoła domowego /ecciesioli/
- pojęcie rodziny jako katechumenatu:
- pojęcie rodziny jako wspólnoty, która służy wspólnocie lokalnej /parafii/ i czuje się za nią odpowiedzialna. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
- życia Słowem Bożym, aby ono stawało się słowem życia,
- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
- stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi, postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania, przyjęte z ruchu Equipes Notre Dame:
- codzienna modlitwa osobista (namiot spotkania),
- regularne spotkanie ze słowem Bożym,
- codzienna modlitwa małżeńska,
- codzienna modlitwa rodzinna,
- comiesięczny dialog małżeński,
- reguła tycia (systematyczna praca nad sobą),
- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się do Boga i realizuje się pełnię duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach.Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno - modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:
-dzielenie się życiem (wydarzenia, radości, troski itp.) podczas symbolicznego posiłku,
- modlitwa: dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym;
-tajemnica różańca,
- formacja: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego;
-omówienie nowego tematu.

Asystentem kościelnym Kościoła Domowego jest ks. Proboszcz Zdzisław Góra i ks. Arkadiusz Markowski. Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach .poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Jego punktem centralnym jest dzielenie się realizacją zobowiązań, które decydują o rozwoju duchowym poszczególnych małżeństw, jak i całego kręgu. Część tę na każdym spotkaniu prowadzi para animatorską. Cale spotkanie może być przeplatane śpiewem pieśni (piosenek) o treści dobranej do tematu spotkania lub okresu liturgicznego. Praca w kręgach jest pogłębiana poprzez rekolekcje w ciągu roku i w czasie wakacji. (oprac. Janusz Nowiński)