Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Duszpasterstwo kolejarzy Kontakt  E-mail
 
Duszpasterstwo Kolejarzy


Duszpasterstwo kolejarzy jest grupą parafialną przeznaczoną dla konkretnej grupy zawodowej, mianowicie dla kolejarzy pracujących czynnie, rencistów, emerytów i ich rodzin. Celem spotkań jest formacja religijna, a jednocześnie scalanie środowiska kolejarskiego.

Choć dla przeciętnego użytkownika kolei jest to jedna grupa zawodowa, to , szczególnie po ostatnich restrukturyzacjach, kiedy powstało wiele zakładów, sami kolejarze często się nie znają, mieszkając nawet na terenie jednego osiedla, bo pracuj ą w różnych zakładach.

Comiesięczne spotkania, które rozpoczyna udział we Mszy św. poświęcone są tematom związanym z życiem religijnym; więc przypominaniem, rozszerzanie i pogłębianiem wiedzy religijnej. Nie jest to tylko katecheza, lecz również rozmowa, pytania i odpowiedzi, dzielenie się wzajemnym doświadczeniem. Na spotkania zostają zapraszani ludzie ze środowisk kolejarskich spoza Tamowa. Że nie tylko duch potrzebuje, lecz również ciało, dlatego też organizowane są wspólne ogniska. Nie jest to działalność koncentrująca się wokół Tamowa. Z inicjatywy członków duszpasterstwa, w roku 1998 została zainicjowana pierwsza diecezjalna pielgrzymka Kolejarzy do Tuchowa ( w ramach odpustu ). Natomiast włączeniem się w Ogólnopolską działalność środowisk Kolejarskich jest udział w corocznej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę. Jako duszpasterstwo - grupa nie posiada struktury. Każdy stanowi równy sobie element , więc jest osobą tworzącą kształt duszpasterstwa. Grupa ta nie jest związana z żadnym ugrupowaniem, każdy więc może się włączyć w jej działalność. Spotkania mają też za cel, odczytywanie tego co dobre w sobie, w drugim człowieku, oraz uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na kształt codzienności. Choć jest to duszpasterstwo przy konkretnej parafii, to w jej działalność mogą się włączyć kolejarze spoza parafii, ze względu na fakt, że nie we wszystkich parafiach, na terenie których są skupiska kolejarskie takie duszpasterstwa się znajdują.


Spotkania odbywają się ( poza miesiącami wakacyjnymi )
w każdy drugą środę miesiąca, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.


 
UROCZYSTA MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. RODZINY Z OKAZJI PATRONALNEGO ŚWIĘTA KOLEJARZY - WSPOMNIENIA ŚW. KATARZYNY ALEKANDRYJSKIEJ 22 LISTOPADA 2015


O godz. 12.30 została  odprawiona  w  naszym  kościele  uroczysta  Eucharystia,  której przewodniczył ks. Proboszcz Marian Oleksy CM, a Mszę współkoncelebrował ks. Maciej Kuczak CM – opiekun Duszpasterstwa Kolejarzy w Tarnowie. W modlitwie Bogu Wszechmogącemu polecaliśmy los polskiego kolejnictwa oraz zawodowe i osobiste intencje pracowników PKP. Niech Św. Katarzyna wyprasza przed Bogiem potrzebne łaski wszystkim, którzy służą Ojczyźnie i Polakom na Żelaznych Drogach Rzeczypospolitej.


 
Uroczysta Msza Święta o Świętej Katarzynie


Dnia 22 listopada Duszpasterstwo kolejarzy uczestniczyło w naszej parafii w uroczystej Mszy Świętej z okazji Patronalnego święta - wspomnienia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Fotorelacja z Mszy Świętej znajduje się tutaj


 
XXXII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KOLEJARZY


J A S N A  G Ó R A 14-15  LISTOPADA 2015

   W tych dniach pracownicy Kolei uczestniczyli w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Matki Bożej Częstochowskiej. Także tarnowscy kolejarze pracujący w spółkach PKP „CARGO” i PKP PLK udali się na Jasną Górę, aby jako jedna rodzina kolejarska dać świadectwo wiary i powierzyć losy Ojczyzny oraz swoje osobiste opiece Jasnogórskiej Pani. Wśród przybyłych na uroczystości nie zabrakło także gości z zagranicy. Do wspólnoty pielgrzymów z Polski dołączyli kolejarze ze Słowacji, Białorusi i Węgier.
W sobotę 14 listopada o godz. 18.00 nastąpiło powitanie pielgrzymów w Bazylice Jasnogórskiej przez krajowego Duszpasterza Kolejarzy – ks. Kanonika Eugeniusza Zarębińskiego (Lublin). O godz. 19.15 wszyscy pracownicy Kolei zebrali się na Jasnogórskich wałach, aby uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Godzina 21.00 zgromadziła pielgrzymów na Apelu Jasnogórskim. O godzinie 21.30 rozpoczęła się w Bazylice Jasnogórskiej Msza Św. - Pasterka Maryjna pod przewodnictwem Duszpasterza Krajowego, ks. Zarębińskiego. Homilię wygłosił ks. Jan Kleszcz – duszpasterz kolejarzy z diecezji wrocławskiej. Po Pasterce rozpoczęło się nocne czuwanie przed Jasnogórskim Obrazem Madonny.
  Niedziela 15 listopada nie powitała pielgrzymów sprzyjającą pogodą. O godz. 6.00 rano w kaplicy Jasnogórskiej Pani nastąpiło uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu i rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył diecezjalny duszpasterz kolejarzy diecezji tarnowskiej – O. Stanisław Jopek SJ (Nowy Sącz). W godzinach dopołudniowych pracownicy kolei zgromadzili się w Sali Ojca Kordeckiego, aby uczcić jubileusz 170-lecia polskiej Kolei – powstania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
O godzinie 11.00, z powodu niesprzyjającej aury, uroczysta Suma została odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. abp. Józef Kupny – metropolita wrocławski. Uroczysta Eucharystia zakończyła się Aktem zawierzenia kolejarskich rodzin Jasnogórskiej Pani.

Fotorelacja z pielgrzymki tutaj


(opr. X. Maciej CM)


 
13 października - Procesja Fatimska


Dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej 13 października jest pamiętną datą, bowiem w 1917 roku, tego dnia Matka Boża objawiła się po raz szósty i ostatni trójce portugalskich dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. W czasie wszystkich objawień od maja do października 1917 r., trzynastego dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem IV objawienia, które miało miejsce 19 sierpnia), Franciszek mógł tylko widzieć Maryję, Hiacynta widziała Ją i słyszała. Jedynie Łucja widziała, słyszała i mogła rozmawiać z objawiającą się Matką Bożą. Głównym przesłaniem objawień fatimskich była potrzeba nawracania się ludzkości i odmawiania modlitwy różańcowej, poprzez którą wierzący, za wstawiennictwem Matki Bożej, mogli wyprosić u Pana Boga łaskę pokoju dla całego świata.

W wielu kościołach dzień objawień fatimskich jest dniem modlitewnego skupienia się wiernych uczestniczących w wieczornej procesji światła z zapalonymi świecami, w czasie której odmawiana jest modlitwa różańcowa. Zgodnie z wieloletnią tradycją duszpasterską w naszej parafii, 13 października br. po Mszy Św. wieczornej, wyruszyła spod kościoła  Św.  Rodziny  procesja  różańcowa,  której przewodniczył ks. Proboszcz. W przygotowanie rozważań różańcowych i prowadzenie modlitwy zaangażowała się jak co roku grupa parafian z duszpasterstwa kolejarzy. Procesja przeszła ulicami: Krakowską, Kochanowskiego, Warsztatową, Św. Katarzyny na os. Kolejowe, gdzie wszyscy modlący zebrali się pod kapliczką Matki Bożej Fatimskiej.

Błogosławiona jesteś Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi. Prosimy Cię, Maryjo! «Od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać»
[fragment modlitwy Wielkiej Nowenny Fatimskiej]

Fotorelacja z przebiegu procesji tutaj


(opr. X. Maciej CM)