Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Grupa A-A Kontakt  E-mail
 
Grupa A_A


GRUPA AA

Początki przyparafialnej grupy AA sięgają drugiej połowy lat 90-tych XX wieku.
Anonimowi Alkoholicy (AA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać problem i pomóc innym uwolnić się z nałogu picia alkoholu. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek spornych problemach. Naszym najważniejszym CELEM jest pozostawanie trzeźwym i pomaganie innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwość!!! Anonimowość stanowi normatywną podstawę AA. Chodzi o to, aby wspólnota AA rządziła się zasadami, a nie była "rządzona" przez osoby. Anonimowość gwarantuje jednocześnie każdemu uczestnikowi wspólnoty AA pełną dyskrecję: jego imię, nazwisko, praca, zakład, zawód, nie zostaną nigdy i nigdzie ujawnione. Sam nie musisz niczego ujawniać na swój temat. Na spotkaniach wszyscy mówimy sobie po imieniu - możesz wybrać imię jakie chcesz, albo podać Twoje prawdziwe. Wspólnoty AA nie rejestrują uczestników, nie angażują się w badania ani ich nie finansują, nie włączają się do "komisji" czy agend społecznych, nie śledzą ani nie kontrolują swoich uczestników. AA nie prowadzi żadnych kartotek ani list obecności. Nikt nie będzie Cię nachodził, jeśli sam zdecydujesz się nie przyjść więcej na spotkanie. AA nie stawiają też diagnoz lekarskich i nie udzielają porad psychiatrycznych, nie dają leków i nie zapewniają: zwolnień lekarskich, usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia. Nie oferują usług religijnych, nie pomagają w sprawach mieszkaniowych, żywnościowych i socjalno-bytowych, nie udzielają porad rodzinnych ani zawodowych. Program AA to program powracania do trzeźwości, zawarty w "Dwunastu Krokach" oparty o doświadczenia i przeżycia alkoholików w świecie, którzy przestali pić. Treść "Dwunastu Kroków" poznasz na mityngach grupy AA. Program AA, to program absolutnej abstynencji. Uczestnicy wspólnoty AA powstrzymują się na co dzień od wypicia jednego, nawet najmniejszego kieliszka. Trzeźwość zachowujemy poprzez dzielenie się doświadczenie, siłą i nadzieją każdego z nas przekazywanymi sobie na spotkaniach grupy. Uczestnikiem wspólnoty AA stajesz się z chwilą, gdy oświadczasz, że nim jesteś. W AA nie ma żadnych obowiązkowych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki. Jedynym wymogiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia alkoholu. Z brakiem całkowitego przekonania co do własnych możliwości zaakceptowania tego wymogu borykało się wielu z nas w czasie pierwszych kontaktów z AA. Spotkania grupy AA odbywają się we czwartki o godz.19°° w stołówce charytatywnej parafialnego oddziału „Caritas”. W pierwsze czwartki miesiąca organizowany jest tzw. mityng otwarty w którym może uczestniczyć każdy zainteresowany problemem alkoholizmu i trzeźwości. W pozostałe czwartki miesiąca mityngi mają charakter zamknięty.


   (aktualizacja tekstu – ks. Maciej K. CM, opiekun z ramienia duszpasterstwa parafialnego)