Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / CARITAS Kontakt  E-mail
 
CARITAS


CARITAS – Wincentyński Zespół Charytatywny

Zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek uczyniliście braciom moim najmniejszym, Mnieście uczynili. Albowiem byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem obcym, a przyjęliście Mnie; nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie”. (Mt 25, 40.35.36)

 

sw wincenty_002.pngWincentyński Zespół Charytatywny (WZCh) przy  parafii Świętej Rodziny rozpoczął dzieło niesienia pomocy w 1981 roku. Początki jego działalności miały charakter jedynie doraźnego wsparcia materialnego udzielanego nielicznej grupie osób ubogich. Od roku 1986, dzięki wielkiemu zaangażowaniu się w to dzieło siostry Deodaty Puchała CSSJ (Zgromadzenie Sióstr Józefitek), WZCh zaczął prowadzić stabilną, zorganizowaną pomoc duchową i materialną. Z dniem 28 października 1995 r. parafialny WZCh stał się Oddziałem „Caritas” Diecezji Tarnowskiej.

Obecnie działalność Oddziału „Caritas” nadzoruje Proboszcz naszej parafii – ks. Marian Oleksy CM, pracę zaś Oddziału bezpośrednio koordynuje siostra Annes CSSJ. Parafialny Oddział „Caritas” zrzesza 24 wolontariuszy: 9 osób niesie pomoc w punkcie charytatywnym mieszczącym się w budynku plebanii, pozostali wolontariusze udzielają wsparcia potrzebującym jako Opiekunowie działający w terenie. To dzięki ich zaangażowaniu dokonywana jest także wstępna ocena potrzeb materialnych i duchowych najuboższych parafian.

W parafialnym Oddziale ”Caritas” funkcjonuje kuchnia, w której są przygotowywane i wydawane od poniedziałku do piątku ciepłe obiady. W punkcie charytatywnym, znajdujący się w potrzebie zaopatrywani są także regularnie w ciągu tygodnia w pieczywo w postaci chleba i drożdżówek oraz raz w miesiącu w: mąkę, cukier, kaszę, konserwy i inne artykuły żywnościowe. Oddział rozdysponowuje też odzież i obuwie przekazywane „Caritas” przez ofiarnych parafian. Stałą i systematyczną opieką materialną objętych jest obecnie ponad 50 ubogich rodzin. Doraźnie wspomagana jest także coraz liczniejsza grupa rodzin dotkniętych bezrobociem, bądź czasowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponieważ skala realnych potrzeb powiększa się z roku na rok, a i coraz częściej wolontariusze „Caritas” mają do czynienia z oszustwami i nadużyciami, dlatego cała działalność parafialnej „Caritas” jest pieczołowicie dokumentowana, aby niesiona pomoc docierała sprawiedliwie do osób najbardziej pokrzywdzonych i bezbronnych wobec doświadczanego ubóstwa.

Charytatywne dzieło „Caritas” nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność często anonimowych darczyńców oraz zaangażowanie ludzi dobrej woli, którzy w imię miłości do Boga i bliźniego poświęcają swój cenny czas, dzielą się dobrocią serca i umiejętnościami. Ich wszystkich, jak również ubogich i samych siebie, wolontariusze  parafialnego  Oddziału  „Caritas”  polecają opiece Boga Wszechmogącego w każdy IV czwartek miesiąca uczestnicząc w wewnętrznym dniu skupienia. Świadomość, że „bez Boga, ani do proga” towarzyszy także samym potrzebującym, którzy w codziennej modlitwie w punkcie „Caritas” dziękują Panu za otrzymywane wsparcie.

Święty Wincenty, blaskiem światła

Wskazujesz drogę nam do nieba.

To przykład twoich cnót rozjaśnia

Pielgrzymowania szlak naszego.(…)

Lecz nade wszystko chcesz by miłość,

Która zdobiła twoje czyny,

I nasze życie wiodła drogą

Czynnej miłości ku ubogim. (…)

Tych, co gotowi są poświęcić

Swe życie służbie dla ubogich,

Gromadzisz pod swymi skrzydłami,

Jesteś im wodzem i przykładem. Amen.

Dopełnieniem treści zapisanych słów niech staną się zamieszczone poniżej fotografie.

(oprac. tekstu – X. Maciej Kuczak CM)

Odwiedź całą grupę CARITAS - więcej...

 


 W dniu 17 czerwca 2019 r. Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii Św. Rodziny w Tarnowie wraz ze swym opiekunem ks. Andrzejem Paluch CM, dziękując Bogu za otrzymane łaski w całym roku z prośbą o dalsze dla nich samych, ich bliskich oraz wszystkich dobroczyńców i polecających się ich modlitwom, udali się w odwiedziny w rodzinne strony św. O. Andrzeja Boboli do Strachociny - Bobolówki i św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego do Sanoka. W drodze powrotnej na kilka minut zagościli też w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Podczas całodziennej podróży wszyscy doświadczali namacalnej opieki Tych wielkich Świętych Polaków.


 FOTORELACJA Z WIELKANOCY 2019

 


 WIELKANOC

 

kw1.jpgDzięki pomocy Firmom i wielu osób pięknego serca Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas z Parafii Św. Rodziny w Tarnowie mogli przygotować i przekazać paczki świąteczne dla osób chorych, samotnych i rodzin potrzebujących wsparcia. Także dzięki drogim Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Parafianom w dniu poprzedzającym Triduum Paschalne 17 kwietnia 2019 roku przy stole wielkanocnym mogli się spotkać seniorzy, osoby samotne, chore i ubogie, a w Wigilię Paschalną otrzymać hojnie złożoną tzw. święconkę.
W imieniu Wolontariuszy i osób obdarowanych składam Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

Niech Zmartwychwstały Chrystus obficie wynagrodzi każdy Wasz gest dobroci i życzliwości.
                                   Z darem naszej modlitwy s. M. Annes


 pokojwam.jpg


 WIECZERZA WIGILIJNA

 

W dniu 22 grudnia 2018 roku w Sali św. Wincentego a Paulo w Parafii Św. Rodziny w Tarnowie przy stole Wigilijnym spotkały się wspólnie Osoby Samotne, Starsze, Ubogie i Bezdomne.

Wieczerza Wigilijna została przygotowana przez Wolontariuszy Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Tarnowie, dzięki hojności serca osobom otwartym na zaproszenie do podzielenia się tym czym mogą z potrzebującym Chrystusem.

Uroczystość Wigilijną uświetniały śpiewem i grą Siostry za Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa.

Wolontariusze pamiętali też o osobach chorych, samotnych i ubogich w ich domach, by i Oni mogli spożywając przyniesione potrawy, duchowo połączyć się z innymi przy stole wigilijnym.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Firmom, Piekarniom oraz Osobom indywidualnym za udzieloną pomoc. Dzięki Państwu mogliśmy podarować na te „Rodzinne Święta” choć odrobinę radości dla naszych bliźnich. Za to dobro niech Boża Dziecina hojnie błogosławi.

                                                                                                                           s. M. Annes


 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

W dniu 4 grudnia 2018 roku w Sali św. Wincentego a Paulo w Parafii Św. Rodziny w Tarnowie odbyło się spotkanie dzieci ze św. Mikołajem i Jego Pomocnikami. Radości i zabawy było sporo.

Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas dzięki dobroci serca anonimowym dobroczyńcom, mogli przynieść radość i uśmiech na twarzy 60 dzieciom.

Wszystkim zaangażowanym w bezinteresowną pomoc Maluczkim Chrystusowym życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Św. Rodziny.

     
     

 DRUGI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGIEGO

W dniu 18 listopada 2018 roku obchodzony był Drugi Światowy Dzień Ubogiego pod hasłem „ Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7). Z tej okazji wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii Św. Rodziny przez całą niedzielę rozprowadzali chlebki miłosierdzia.

Wolontariusze także włączyli Parafian w pomoc osobom potrzebującym – przez cały tydzień poprzedzający ŚDU wystawili „Tytki” oraz reklamówki z logo POC, do których chętne osoby włożyły produkty żywnościowe i chemiczne, a te zostały już częściowo przekazane potrzebującym. Pozostałe dary zostaną rozdane na Święta Bożego Narodzenia.

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli potrzebującym bliźnim. Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami.

s. M. Annes

 

IISDU.jpg


 
Pielgrzymka Osób Starszych i Chorych do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej do Odporyszowa


W dniu 12 września 2018 roku Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Tarnowie zorganizował jak co roku Pielgrzymkę Osób Starszych i Chorych do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej do Odporyszowa, pod duchowym przewodnictwem ks. Andrzeja Paluch CM.

Przy „Studzience” Pątnicy uczestniczyli w nabożeństwie prowadzonym przez księdza Andrzeja wraz z okolicznościowym kazaniem ku czci Matki Bożej. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia zostały złożone także życzenia połączone z modlitwą za wszystkie osoby noszące imię Maria – w tym dniu bowiem Matka Boża ma swoje imieniny.

 Po przyjeździe do Sanktuarium i przywitaniu Pani Zwycięskiej, był czas na osobistą modlitwę.

Eucharystia była poprzedzona wspólną modlitwą różańcową.

Podczas uroczystej Mszy Świętej Pielgrzymi przybyli z różnych miejscowości  uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Po zakończeniu Uczty Pańskiej główny Celebrans i Kaznodzieja przeszedł z Najświętszym Sakramentem pomiędzy uczestników Mszy Świętej udzielając im tzw. „Lurdzkiego” błogosławieństwa, z którym Pielgrzymi powrócili do swoich domów.

s. M. Annes

 

101_0005.jpg


 Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii Św. Rodziny w Tarnowie jak w poprzednich latach zorganizowali pomoc osobom ubogim, starszym i chorym. Jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc oraz życzliwość wielu osób dobrej woli i Firm składających swe dary wielkopostne.
Dzięki hojnie złożonym darom przez cały Wielki Post, Wolontariusze przygotowali ponad 120 paczek świątecznych dla osób potrzebujących pomocy z parafii Św. Rodziny i ponad 74 paczki tzw. „Święconki” w Wielką Sobotę, a także zorganizowali „Obiad Wielkanocny” w Wielki Czwartek dla ponad 97 osób starszych, samotnych, chorych, ubogich i bezdomnych.
Trwając w radości Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa Wolontariusze POC wraz z obdarowanymi osobami składają wszystkim Dobroczyńcom dar modlitwy i serdeczne podziękowanie.
       Niech Bóg obficie błogosławi i wynagrodzi za okazane serce potrzebującym Chrystusowym.

s. M. Annes

 

POC_kartka.jpg


 
 serce.jpg


 RADOŚĆ WSPÓLNEJ WIGILII

W dni 23 grudnia 2017 roku Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Tarnowie dzięki życzliwości bardzo wielu osób indywidualnych i firm zorganizował Wigilię dla 100 osób starszych, samotnych, ubogich i bezdomnych.
Spotkanie rozpoczęło się w sali św. Wincentego a Paulo o godz.13.00 odczytaniem fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza o Bożym Narodzeniu, wspólnej modlitwy i życzeń skierowanych przez ks. Proboszcza Mariana Oleksego CM dla wszystkich zebranych oraz podziękowaniem Darczyńcom POC i Wolontariuszom POC za ich dotychczasową działalność i zaangażowanie w niesienie pomocy bliźnim.
Następnie w rodzinnej atmosferze przy stole wigilijnym zastawionym dzięki wspaniałym nieocenionym Dobroczyńcom Parafialnego Caritas oraz wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie gitarowym s. M. Marciny i s. M. Faustiany ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa z Tarnowa, czas upłynął bardzo pięknie.
Wolontariusze w tym dniu pamiętali też o osobach, które nie mogły przyjść na wspólną Wigilię zanosząc do ich domów paczki świąteczne i dary wigilijnego stołu.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie wszystkim dzięki którym mogliśmy wspólnie sprawić, iż czas Świąt Bożego Narodzenia upłynął choć trochę w radości.
 Za wszelkie dobro niech Święta Rodzina otacza swą opieką i Boża Dziecina hojnie błogosławi.

    s. M. Annes

 


 Spotkanie ze Św. Mikołajem


W dniu 09 grudnia 2017 roku Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Tarnowie zorganizował dla 68 dzieci z ubogich rodzin spotkanie ze św. Mikołajem.
      Radości było, co niemiara. Wolontariusze mogli przygotować paczki dzięki otwartości serc wielu ludzi dobrej woli. Szczególne podziękowanie wyrażamy naszym Dobroczyńcom: Firmie Bruk-Bet Sp. z o.o. z Niecieczy, Firmie UNO NATURA Sp. z o.o. z Lisiej Góry, Piekarni „Krystyna” z Tarnowa, Firmie Handlowo – Usługowej Pulak z Dąbrowy Tarnowskiej, Dyrekcji Ogrodu Zoologicznego w Krakowie oraz Dyrekcji wraz z Rodzicami i Dziećmi z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tarnowie. Podziękowanie przekazujemy także pani Agnieszce za wspaniałą animację rekreacyjną dla dzieci oraz Klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na ręce Ks. Rektora dr hab. Andrzeja Michalika.  Wszystkim za piękne, wrażliwe serce składamy serdeczne staropolskie Bóg zapłać!

s.M. Annes

DSC_0887.jpg

Galeria dostępna w MENU/GALERIA
- Spotkanie ze Św. Mikołajem lub pod tym linkiem


 „ Nie miłujmy słowem, ale czynem” (1 J3,18)

Dzień 19 listopada 2017 r. przebiegał pod hasłem„ Nie miłujmy słowem, ale czynem” (1 J3,18).

 

100_8512.JPGW tym dniu po raz pierwszy obchodzony był Światowy Dzień Ubogiego. Związku z tym Dniem, podobnie jak w wielu miejscach naszej Ojczyzny, Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii św. Rodziny w Tarnowie zorganizowali pomoc rzeczową dla ubogich, czynnie angażując Parafian.

Każdy mógł wziąć reklamówkę napełniając ją choćby jednym produktem żywnościowym lub chemicznym i w ciągu tygodnia złożyć swój dar w zakrystii lub w budynku POC. Parafianie bardzo hojnie włączyli się w tą akcję.

Zebrane dary żywnościowe i chemiczne na bieżąco były wydawane potrzebującym, natomiast część z nich została przekazana na Święta Bożego Narodzenia.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Parafianom i Ludziom dobrej woli, którzy tak pięknie odpowiedzieli na zaproszenie do czynnego okazania miłosierdzia potrzebującym bliźnim. Bóg zapłać!

                                                                     s. M. Annes


 SENIORZY W 80.ROCZNICĘ KORONACJI MATKI BOŻEJ ODPORYSZOWSKIEJ

 

W dniu 13 września 2017 r. Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Tarnowie zorganizował po raz kolejny Pielgrzymkę Osób Starszych i Chorych do Pani Zwycięskiej w Odporyszowie. Tym razem była to wyjątkowa Pielgrzymka, gdyż wpisała się ona w 80. Rocznicę Koronacji Matki Bożej Odporyszowskiej oraz w obchody 400 - lecia Charyzmatu Wincentyńskiego.

38 Pielgrzymów wraz z Duchowym Opiekunem ks. Andrzejem Paluchem CM, swoje wędrowanie rozpoczęło powierzeniem siebie i swoich bliskich oraz znajomych opiece Maryi, a przy „Studzience” wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz wysłuchali artykułu br. Piotra Hejno OFCap pod tytułem „Młodość nigdy się nie starzeje” i konferencji ks. Andrzeja o roli Matki Bożej w życiu osób dotkniętych cierpieniem.

W sanktuarium Matki Bożej Pątnicy w osobistej modlitewnej zadumie mogli spotkać się z Panią Odporyszowską, a podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. Paluch CM, po homilii ks. Łukasza Olszewskiego CM - dotyczącej mi.: zagadnień <<czym jest cierpienie, skąd się wzięło, a także kim są ludzie cierpiący oraz do Kogo są podobni>> - przyjęli sakrament Namaszczenia Chorych.

Wspólne pielgrzymowanie zakończyli modlitwą wdzięczności za otrzymane dary, którego  uwieńczeniem było kapłańskie błogosławieństwo Księdza Opiekuna Pielgrzymki.

 

                                                    s. M. Annes Rozum CSSJ

 


 Wieczerza Wielkanocna „2017”

W dniu 13 kwietnia 2017 roku w Sali św. Wincentego a Paulo na Wieczerzy Wielkanocnej spotkało się 68 osób. Były to osoby starsze, samotne, chore, bezdomne oraz wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii Św. Rodziny wraz z ks. Stanisławem Basiuk CM i ks. Franciszkiem Dragosz CM. 
Przed rozpoczęciem Wieczerzy ks. Stanisław duchowy Opiekun Parafialnego Caritas złożył wszystkim życzenia Wielkanocne, odmówił modlitwę przed posiłkiem oraz pobłogosławił dary przygotowane z ręki Bożej Opatrzności. Następnie s. M. Annes w imieniu wszystkich Wolontariuszy, podopiecznych korzystających na co dzień z pomocy Caritas i przybyłych osób złożyła Księdzu Opiekunowi życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego i Świąt Wielkanocnych. Po życzeniach przybyli goście obejrzeli film nagrany przez Księży Salwatorianów mówiący o Wielkim Tygodniu przeżywanym przez naszego Pana i Zbawiciela w połączeniu z obecnym naszym życiem. Film ten był wprowadzeniem do drugiej części spotkania, tym razem do wspólnego posiłku. Wolontariusze przygotowali smaczny żurek oraz ziemniaki, surówki z warzyw, nie brakło oczywiście buraczków z chrzanem i kotletów z drobiu, a na deser coś na słodko. Po zakończonej uczcie osoby wychodząc z Sali otrzymały pieczywo i wędlinę, którą jak i wszystko dał nam sam Pan Bóg posługując się dobrymi ludźmi. Honorowym gościem Wieczerzy był ks. Franciszek Dragosz CM, który jak doby ojciec często nam towarzyszy swą dobrocią i pokorą.
Wszyscy przybyli goście dziękowali za wspólne spotkanie.
W tym miejscu pragnę podziękować naszym Dobroczyńcom za hojność darów nam ofiarowanych i życzyć, by za Państwa dobroć Bóg Wam obficie błogosławił i udzielał potrzebnych łask.

  s. M. Annes Rozum CSSJ

 

"WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI" /JEZUS/ Mt 25, 40/

 

Obecny rok przeżywany pod patronatem św. Brata Alberta Chmielowskiego patrona ubogich, przez minione niecałe cztery miesiące obfitował w hojność ludzkich serc otwartych na potrzeby innych. Były to nie tylko osoby indywidualne, rodziny, ale i różne instytucje.

Szczególnie Parafialny Odział Caritas przy Parafii św. Rodziny w Tarnowie oraz jego podopieczni w czasie Wielkiego Postu doświadczyli niezwykłej Bożej Opatrzności, która posłużyła się dobrymi ludźmi, dzięki którym 116 osób chorych, samotnych, potrzebujących pomocy oraz około 70 rodzin ubogich mogło przeżywać Święta Wielkanocne w przekonaniu, iż ich stół nie jest pusty. Także w dniu 13 kwietnia w Sali św. Wincentego a Paulo, 68 osób spotkało się przy stole wielkanocnym.

W tym miejscu pragnę w imieniu Wolontariuszy Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Tarnowie, a nade wszystko, wszystkich licznie obdarowanych osób starszych, samotnych, ubogich, bezdomnych, rodzin potrzebujących pomocy, bardzo gorąco podziękować naszym drogim Dobroczyńcom, którzy złożyli swój Wielkopostny Dar materialny i duchowy, w tym drogim Parafianom z Parafii Św. Rodziny. W szczególny sposób dziękujemy instytucjom, bez których wsparcia i stałej pomocy niewiele moglibyśmy innym pomóc, należą do nich, m.in.: Piekarnie: „ Strusinianka”, „ G&G”, „Fantazja”, „Krystyna”, Zakłady mięsne: „Rol-Pek”, „Leś-Drób”, „Szubryt”, „Duet”, „ Taurus”, Przetwórstwo „ Artman”, „Drobiarz”, „ Giełda”, „ Mlektar”, „Baś-Pol”, „ Gospodarstwo Sadownicze” Pana Władysława Wróblewskiego, „Firma Handlowo – Usługowa” Pana Tomasza Pulak, Radio RDN Małopolska, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, Hotel „Tarnovia” oraz inni stali Darczyńcy, którzy pragną pozostać anonimowi.                          

Za wszelkie dobro, za otwarte serca na potrzebującego pomocy Chrystusa w przychodzącym bliźnim, niech sam Bóg hojnie obdarzy swymi darami i błogosławieństwem na każdy dzień, o co wspólnie /Wolontariusze wraz z Opiekunem duchowym ks. Stanisławem Basiuk CM i osoby potrzebujące pomocy/ modlimy się dla naszych Dobroczyńców i ich Bliskich w codziennym dziesiątku różańca i modlitwą południową.  

 

s. M. Annes Rozum CSSJ


 U STÓP PANI ZWYCIĘSKIEJ

          W dniu 13 września 2016 r. z inicjatywy Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii św. Rodziny w Tarnowie odbyła się Pielgrzymka dla osób chorych i seniorów do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie. Dzień ten w trwającym tzw. Wielkim Odpuście przeżywanym pod hasłem: „ Wpatrując się w oblicze Matki wypraszajmy miłosierdzie dla świata” poświęcony był w tym dniu osobom chorym i starszym z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych. Pielgrzymi wyruszyli z kapłańskim błogosławieństwem ks. Proboszcza Mariana Oleksego CM.
        Po przybyciu do Odporyszowa Pątnicy w miejscu objawień Matki Bożej z racji trwającego Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Roku miłosierdzia i 79 rocznicy koronacji cudownego Obrazu, odmówili wspólnie dziesiątek różańca świętego tajemnicę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie oraz w godzinie Konania i Śmierci Pana Jezusa koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencjach własnych, a także Ojczyzny i pokoju na świecie. Swój pobyt w tym świętym miejscu zakończyli modlitwą Jubileuszową, wspólną Modlitwą Pańską odnawiając przyrzeczenia chrzcielne oraz braterskim – pielgrzymkowym błogosławieństwem.
        W Sanktuarium Pani Zwycięskiej pieśnią „O Maryjo witam Cię…” Pątnicy przywitali Gospodynię Powiśla. Przed Mszą Świętą o godz. 17.00 była możliwość osobistej modlitwy oraz wspólnym uczestnictwie w nabożeństwie do Matki Bożej poprzedzającym Eucharystię. Wszystkich przybyłych Pielgrzymów bardzo serdecznie przywitał ks. Proboszcz Kustosz Odporyszowskiego Sanktuarium.
         Podczas Mszy Świętej kazanie wygłosił ks. Łukasz Stachura MS. Nawiązał w nim m.in. do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, o tym, że każdy człowiek jest tym pobitym leżącym przy drodze i o Panu Jezusie jako dobrym Samarytaninie. Mówił także o pokoju serca, który chory otrzymuje od Boga w chwili akceptacji swego cierpienia, zrozumienia prawdy, iż wtedy kiedy cierpimy jesteśmy najbardziej podobni do Jezusa. Słowo Boże uwieńczone zostało przyjęciem przez Pątników sakramentu Namaszczenia Chorych – kapłani podeszli do każdego, kto pragnął Bożego umocnienia w dźwiganiu codziennego krzyża bólu, słabości i cierpienia.
        Wieczerza Pańska została zakończona odmówieniem litanii do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, a po niej błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Przed wyjazdem Pielgrzymi mogli jeszcze osobiście pokłonić się Pani Zwycięskiej, dziękując za otrzymane łaski Boże.
        Opuszczając to święte miejsce wspólnie już w autokarze zaśpiewali „O Maryjo żegnam Cię…”. Choć na twarzach dzielnych Pielgrzymów rysowało się zmęczenie, to jednak poprzez nie widać było radość i pokój ze spotkania z Panią Odporyszowską i Jej Synem.

s. M. Annes Rozum CSSJ          

 


 5 LAT POSŁUGI  CHARYTATYWNEJ  SIOSTRY  PASCHALIS CSSJ

    We czwartek 30 czerwca, na Mszy Św. o godz. 8.00 złożyliśmy dziękczynienie Panu Bogu za dar 5 lat posługi charytatywnej w naszej parafii s. Paschalis CSSJ – koordynatorki dzieła „Caritas“. Obchody tego nieformalnego jubileuszu zbiegły się również w czasie z decyzją przełożonych Zgromadzenia Sióstr Józefitek o wysłaniu s. Paschalis na kolejną, nową placówkę. Dlatego na zakończenie Mszy Św. wszyscy obecni w kościele wyrazili słowami i oklaskami wdzięczność s. Paschalis za czas Jej służby i poświęcenia w niesieniu wielu potrzebującym „nadziei, wbrew nadziei“. Po Mszy Św. siostra Paschalis, w obecności zebranych w punkcie „Caritas“ członków i wolontariuszy grupy charytatywnej oraz ubogich, poprowadziła po raz ostatni wspólną poranną modlitwę oraz podziękowała wszystkim za lata współpracy w dziele miłosiernej miłości bliźniego.

Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.” (Lew Tołstoj)                                                            

   Czas pięciu lat uczestniczenia w dziele „Caritas” przy naszej Parafii Świętej Rodziny przepłynął dla mnie wartkim nurtem. W niesionej posłudze czułam się „jak ryba w wodzie”. Nie brakowało trudności, napięć, trosk, jednak przede wszystkim towarzyszyła mi radość z bycia narzędziem w ręku Bożej Opatrzności. Dziękuję dziś wolontariuszkom, z którymi tworzyłam zespół, za ich zaangażowanie. Dziękuję ks. Proboszczowi Marianowi Oleksemu CM za życzliwość oraz ks. Maciejowi Kuczakowi CM - opiekunowi duchowemu, za formacyjne treści przekazywane zespołowi z pasterskim zapałem i radosną pewnością wiary. Dziękuję wszystkim przyjaciołom Caritas i moim osobistym, za modlitwę i wsparcie.                    

Wdzięczność wyrażam modlitewną pamięcią.

s. Paschalis Klassa CSSJ


DROGA  SIOSTRO! Nie żegnamy się z Tobą, lecz mówimy: do zobaczenia! Bo jak powiada rosyjska mądrość - „ziemia jest okrągła, więc obowiązkowo jeszcze kiedyś się spotkamy“.

 


 NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 3 KWIETNIA

_MK1.jpgWezwanie Pana Jezusa: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny", stało się głównym motywem przeżywanej w naszym kościele Niedzieli Bożego Miłosierdzia z udziałem członków i wolontariuszy parafialnego Oddziału "Caritas". Dziękując Panu Bogu za dzieło Caritasu, pragnęliśmy zapoznać parafian z zakresem podejmowanych obecnie działań charytatywnych, ale też zwrócić uwagę wszystkich na kształtujące się w najbliższej perspektywie nowe problemy i potrzeby. Za najważniejszą i wręcz naglącą uznaliśmy potrzebę uzupełnienia niedoboru personalnego grupy charytatywnej. Niezbędną informację o działalności Caritasu mogliśmy przekazać wiernym zarówno podczas kazań wygłaszanych na każdej Mszy Św. przez ks. Macieja CM i s. Paschalis CSSJ jak i w czasie bezpośrednich spotkań oraz rozmów z parafianami po zakończonych Liturgiach. Wsparcie duchowe dla naszej misji czerpaliśmy przez cały dzień z Eucharystii, a także z adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar każdego z Was. Parę osób odpowiadając na nasz apel i prośbę, zgłosiło już w Niedzielę chęć swojego czynnego udziału w parafialnej grupie "Caritas". Pragniemy przeto zaprosić wszystkich Was - ludzi dobrej woli, zainspirowanych ideą miłosiernej miłości na spotkanie zapoznawczo-organizacyjne, które odbędzie się w PIĄTEK 15 KWIETNIA o godzinie 19.00. (zbiórka przy bramie Matki Boskiej Ostrobramskiej). Niech Zmartwychwstały Zbawiciel udzieli temuż Dziełu Miłosierdzia obfitości swojego błogosławieństwa. ALLELUJA!!!

(oprac. tekstu - X. Maciej CM, foto - p. M. Biczak )

 


 SPOTKANIE WIELKANOCNE  31  MARCA

 

sw1.jpg

Liturgiczny czas Oktawy Wielkiej Nocy stał się okazją do spotkania wszystkich członków i wolontariuszy parafialnego oddziału Caritas. W wielkanocny czwartek 31 marca cała nasza wspólnota zgromadziła się najpierw w domowej kaplicy domu Księży Misjonarzy, aby w tym świętym czasie jeszcze raz przeżyć w Eucharystii misterium Paschy. Każdy z nas uświadomił sobie ponownie, że służąc potrzebującym wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). Następnie razem z ks. Proboszczem Marianem CM spotkaliśmy się przy wielkanocnym stole, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się wspólnie radością ze Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Niech ta radość towarzyszy nam w całym trudzie codzienności, abyśmy byli autentycznymi świadkami WIARY,  NADZIEI  i  MIŁOŚCI. ALLELUJA!!!

(opr. tekstu i foto - X. Maciej CM )


 5 GRUDNIA 

ŚWIĘTY  MIKOŁAJ  Z  WIZYTĄ  U  DZIECI

Tego  dnia  nasz  parafialny  Caritas  stał się  inicjatorem  spotkania  dzieci ze Św. Mikołajem. Sala św. Wincentego ożyła i wypełniła się radosnym gwarem rodziców przybyłych ze swoimi pociechami. Aby wstępnie opanować nagromadzone emocje związane z oczekiwaniem na pojawienie się dostojnego Gościa, na początku spotkania dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie. Tak naprawdę wygrywali wszyscy uczestnicy konkursów, otrzymując nagrody główne i pocieszenia. Po prawie pół godzinnej rozgrzewce  zgromadzeni: i młodsi i starsi, usłyszeli utęskniony dźwięk dzwonka zwiastującego przybycie Św. Mikołaja w asyście radosnego anioła. Ah…!!! Cóż to było za powitanie…  A i samo otrzymywanie podarków okazało się nie takie już proste, bo w tym roku Św. Mikołaj przed wręczeniem prezentów sprawdzał wszelkie uzdolnienia obdarowywanych. Było może trochę strachu, może trochę niepewności, ale za to po osobistym spotkaniu ze św. Mikołajem dało się odczuć całe morze radości.

W tym miejscu pozostało już tylko złożyć szczere podziękowanie wszystkim dobroczyńcom, dzięki ofiarności których można było obdarować milusińskich prezentami. Wyrazy wdzięczności należą się również ks. Mikołajowi CM, dzięki któremu wszyscy uczestnicy uroczystości mogli doświadczyć spotkania z …. najprawdziwszym Mikołajem. Wolontariuszom parafialnego Oddziału Caritas i oczywiście niezawodnym Siostrom Józefitkom składamy także wielkie  – BÓG  ZAPŁAĆ!!

    A teraz przeżyjmy to jeszcze raz…..

 

(oprac. tekstu i foto – X. Maciej CM)